Dialogical er en dansk virksomhed med speciale i interaktionsdesign også kaldet Human-Computer Interaction, samt design af interaktive systemer mere generelt. Læs mere eller kontakt Dialogical.

SUIE frontpage Software User Interface Engineering er en struktureret metode til design af brugergrænseflader. Metoden indeholder et begrebsapparat/referenceramme, der gør det muligt mere præcist at beskrive elementerne i en brugergrænseflade, samt notationer, der bruges til at dokumentere disse og en anbefalet designproces.

Metoden er beskrevet i "Software User Interface Engineering - en struktureret metode til design af brugergrænseflader". Genoptryk af bogen kan købes ved at kontakte Dialogical.

Sidst opdateret 30. Oct 2010, 16:43